Gry szkoleniowe

Symulacyjne gry szkoleniowe Skillgen

Istotą naszych gier jest to, że użytkownik podejmuje decyzje i odczuwa ich konsekwencje. Nieliniowy charakter każdego z naszych produktów pozwala na generowanie różnych zakończeń fabularnych. Zadaniem użytkownika jest optymalne wykonanie postawionych przed nim zadań oraz rozwiązanie zidentyfikowanych sytuacji problemowych.

Stworzone dla Państwa gry mogą być efektywnym wsparciem aktywności realizowanych na salach szkoleniowych, ale oprócz tego mogą pełnić bardzo różne funkcje. Dedykowane gry szkoleniowe świetnie sprawdzają się jako wyjątkowo atrakcyjna, innowacyjna forma realizacji założeń projektowych mających do spełnienia cele dydaktyczne.

Gry fabularne, gry decyzyjne

sales-important-client-04

W ramach ustalonego wspólnie zakresu merytorycznego jesteśmy gotowi stworzyć zestaw gier realizowanych w postaci symulacji opartych na studiach przypadku typowych dla branży klienta. Każda z nich będzie reprezentacją typowych sytuacji (na poziomie podstawowym) oraz sytuacji problemowych (na poziomie zaawansowanym), z którymi w prawdziwym życiu mogą zetknąć się użytkownicy dla których organizowane będzie szkolenie.

Gry 3D

W ramach ustalonego wspólnie zakresu merytorycznego jesteśmy gotowi stworzyć grę 3D, przenosząc zmagania użytkowników do trójwymiarowego otoczenia. Użytkownik przemieszczając się po świecie gry stara się wykonać serię zadań przedstawionych w formie wątków fabularnych, układających się w spójny scenariusz.

IM-03

W trakcie rozgrywki użytkownik napotka interesujące postaci, zwiedzi ciekawie zaprojektowane lokacje i otrzyma możliwość wejścia z nimi w interakcję. Intencją takiej gry jest nadanie symulacjom decyzyjnym dodatkowego efektu immersji, dzięki któremu użytkownikowi jeszcze łatwiej jest wczuć się w przedstawiane w trakcie gry wydarzenia. Poprzez umożliwienie użytkownikowi w pełni odczuwania konsekwencji swoich decyzji i naukę przez doświadczanie skutków jego działań w wirtualnym świecie, gry 3D wykazują się szczególną skutecznością w przekuwaniu zdobytej wiedzy na praktyczne umiejętności i kształtowaniu pożądanych u użytkowników postaw.

Gry rekrutacyjne, gry oceniające kompetencje

Zdarzają się sytuacje, w których naszym klientom zależy na sprawdzeniu swoich pracowników (lub aplikantów) z zakresu posiadanych przez nich kompetencji. Obok gier rozwojowych zajmujemy się również tworzeniem gier assessmentowych. Tego typu gry oparte są o gotowe matryce kompetencji i są w stanie generować raporty zawierające tak szczegółowe dane, jak:

– Badane kompetencje,

– Wskaźniki behavioralne,

– Parametry psychometryczne.

Dowiedz się jakie mamy rodzaje raportów

 

Gry multiplayer

Klientów, którzy cenią u swych pracowników rozwój kompetencji zespołowych, powinny zainteresować gry grupowe (multiplayer). Są to gry umożliwiające rozgrywkę grupie użytkowników jednocześnie. Taka formuła umożliwia wymianę informacji w czasie rzeczywistym, bieżący podział zadań, porównywanie wyników i wspólne wyciąganie wniosków. Gry multiplayer są wyjątkowo skutecznym narzędziem implementacji zgryfikowanych mechanizmów motywujących użytkowników do osiągania lepszych wyników (odznaki, system statusów, system talentów, mechanizm rozwoju postaci użytkownika).

Tego typu gry są również dobrym rozwiązaniem dla tych z naszych klientów, którzy mają na myśli stworzenie gry dla grup zorganizowanych (szkoły, grupy wycieczkowe etc.).

Gry terenowe

Gry terenowe stanowią aplikację instalowalną na urządzeniach mobilnych, która wyświetla użytkownikowi kolejne zadania rozlokowane na wyznaczonym obszarze. Zadaniem użytkownika jest dotrzeć do określonego punktu i wykonać zadanie. Następujące po sobie questy układają się w spójną całość, odkrywając przed użytkownikiem kolejne etapy historii.

Skontaktuj się z nami

Jeśli spodobała Ci się koncepcja nauczania poprzez gry, skontaktuj się z nami.

mail: biuro@efactor.pl
tel: +48 533 900 663