Jak uczy Skillgen

Od wiedzy do umiejętności

Największy wpływ na nasz rozwój wywiera osobiste spotkanie z charyzmatycznym i inspirującym praktykiem. Wtedy zostaje w nas to COŚ, co potrafi być motorem naszego działania na wiele kolejnych lat. Mamy jasny cel, motywację i wiedzę by iść dalej.

konwersja_wiedzy_na_umiejetnosci

Szybko jednak przekonujemy się, że wiedza to nie to samo co umiejętności. To, że o czymś wiem, nie oznacza, że umiem to robić. To, że umiem coś robić, nie oznacza też, że weszło mi w nawyk robienie tego zawsze. Pomimo tego, jak bardzo inspirujący bywają trenerzy na salach szkoleniowych – ich czas kosztuje, a zakres materiału nie pozwala na wystarczającą ilość ćwiczeń praktycznych. Okazuje się jednak, że wszystkie wady sal szkoleniowych są jednocześnie zaletami nowoczesnej technologii. Technologia daje nam możliwość taniego, wielokrotnego ćwiczenia materiału oraz zaawansowanej personalizacji treści szkoleniowych. Na sali szkoleniowej trener jest w stanie dostosować materiał co najwyżej jedynie do poziomu średniej grupy.

Unikalną cechą Systemu Skillgen jest możliwość połączenia w jeden prosty w zarządzaniu proces składający się z dowolnych elementów realizowanych offline, takich jak szkolenia, warsztaty, coaching, itp., z elementami realizowanymi online w postaci nowoczesnych gier symulacyjnych – dostępnych w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu (PC, tablet, smartphone).

Dowiedz się więcej

Nauka przez doświadczenie

Nic w naszym życiu nie jest tak pouczające jak bolesne doświadczenia. Można nawet powiedzieć, że im bardziej bolesne doświadczenia, tym większa nauka. Proces zdobywania doświadczeń przez czyny, odczuwanie ich konsekwencji oraz bolesne wyciąganie wniosków został już dawno dostrzeżony i opisany przez środowisko naukowe. Co więcej, na podstawie tych obserwacji powstała jedna z najskuteczniejszych metodyk szkoleniowych.

2-2_potega_personalizacji

O ile łatwiej jest odczuwać przykre konsekwencje własnych decyzji w przestrzeni wirtualnej niż realnej. Gry Skillgen powstały właśnie po to żeby zdobyć wiedzę i efektywnie przećwiczyć wiele konkretnych sytuacji problemowych, a przykre konsekwencje odczuwać w przestrzeni symulacji. W ten sposób każdy użytkownik może się zaangażować w wielokrotne przechodzenie gry i znalezienie optymalnego rozwiązania danej sytuacji problemowej. Ważna rolę gra tu urealnienie fabuły, postaci, konsekwencji naszych decyzji oraz miejsc gdzie odbywa się akcja gry.

Dowiedz się więcej

Typowe sytuacje problemowe

Bycie inspirującym liderem, managerem, skutecznym sprzedawcą, negocjatorem, nie jest kwestią wrodzonego talentu, charyzmy, czy wybitnej intuicji. Ludzie sukcesu poświęcają dziesiątki godzin na optymalizację własnych zachowań i schematów komunikacyjnych. Starają się przekonwertować wiedzę na umiejętności i doprowadzić je do poziomu eksperckiego nieustannie zwiększając ich skuteczność.

schematy_komunikacyjne

Istnieją wypracowane przez praktyków i psychologów optymalne schematy reakcji w typowych sytuacjach biznesowych – w trakcie prowadzenia rozmów, realizacji typowych procesów managerskich, czy sprzedażowych. Nie trzeba być psychologiem żeby te schematy poznać i się ich nauczyć. Trzeba jednak włożyć sporo wysiłku, aby konkretny schemat przełożyć na praktykę, a następnie sprawić, aby stał się on naszym nawykiem. W jaki sposób powstaje nawyk? Poprzez takie wyćwiczenie procesu, że zaczynamy go wykonywać bez udziału naszej świadomości, bez planowania i kontrolowania kolejnych ruchów, czy reakcji.

Dowiedz się więcej

Personalizacja procesu szkoleniowego

Wyobraź sobie grupę szkoleniową. Każdy uczestnik kursu uważnie słucha tego, co ma do powiedzenia trener, po czym wspólnie wykonują serię ćwiczeń, mającą na celu nauczenie wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce. Problem polega na tym, że każdy z nich ma inne potrzeby i oczekiwania wobec szkolenia.

System Skillgen rozwiązuje ten problem. W trakcie rozgrywki zbieramy i analizujemy szereg danych na temat postępów użytkownika. Dzięki temu kolejne pojawiające się w symulacji wyzwania zostają skonfigurowane w taki sposób, aby uzupełniać zidentyfikowane luki kompetencyjne. Taka funkcjonalność może być doskonałym uzupełnieniem części ćwiczeniowej klasycznego szkolenia!

2-2_potega_personalizacji

Nowoczesna technologia przesuwa granice personalizacji oraz umożliwia realizację tego, to co dotychczas było bardzo trudne lub wręcz nieosiągalne. Im więcej danych System zbierze, tym większe możliwości to daje.

Personalizacja może odbywać się na poziomie: ustalania indywidualnych celów rozwojowych, przebiegu procesu rozwojowego, czy doboru poziomu trudności elementów procesu szkoleniowego.

Dowiedz się więcej

Automatycznie generowane raporty

Coraz częściej rynek wymaga od organizatorów szkoleń jasnego potwierdzenia efektów ich pracy. Pracodawcy chcą również mieć poczucie dobrze wydanych pieniędzy. W tym celu stworzyliśmy unikalny system automatycznie generowanych raportów precyzyjne uwzględniających zagadnienia realizowane podczas procesów szkoleniowych.

automatycznie_generowane_raporty

Poszczególne produkty – w zależności od swojego typu – posiadają swoje raporty dostosowane do zakresu tematycznego, merytorycznego, czy liczby wymiarów Indywidualnego Profilu 3d użytkownika.

Mogą one dotyczyć:

  • kompetencji i zachowań,
  • wiedzy i umiejętności,
  • zmiennych psychologicznych,
  • sytuacji problemowych,
  • schematów komunikacyjnych,
  • procesów organizacyjnych.

System Skillgen uwzględnia różne potrzeby informacyjne wszystkich członków procesu procesu szkoleniowego: użytkownika indywidualnego, pracownika HR oraz Managera. Dlatego stworzyliśmy szereg rodzajów raportów dostosowanych do specyficznych potrzeb każdego z tych użytkowników.

Dowiedz się więcej