Potęga personalizacji

Potęga personalizacji

Atrakcyjne przekazanie wiedzy jest właściwie warunkiem koniecznym każdego dobrze przeprowadzonego szkolenia. Metody szkolne i akademickie odchodzą już do lamusa, a w ich miejsce wkraczają metody aktywizujące uczestnika, dostosowane do jego osobistych doświadczeń i preferencji. Trenerzy przed szkoleniem mogą przeprowadzić wśród uczestników tzw. ankietę potrzeb, mającą na celu sprecyzowanie oczekiwań i przygotowanie szkolenia pod ich kątem. Dzięki temu wiedza, którą otrzymują uczestnicy szkoleń jest uśrednioną realizacją ich potrzeb.

Dodatkowe ćwiczenia praktyczne dają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy. Jednak z uwagi na dużą ilość uczestników i ograniczony czas szkolenia, trener nie może zapewnić swoim uczestnikom wystarczającej ilości ćwiczeń. Każdy ma swoje tempo przyswajania wiedzy. Na sali szkoleniowej dochodzi jeszcze element obawy przed publiczną prezentacją własnej wiedzy i umiejętności. Nigdy nie jest tak, że wszyscy uczestnicy startują z tego samego poziomu. Trener nie jest w stanie dostosować szkolenia do poziomu wiedzy i umiejętności każdego uczestnika z osobna.

Tak jak każdy z nas posiada inne doświadczenia, wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim potrzeby, tak idealny proces szkoleniowy powinien uwzględniać te wszystkie istotne uwarunkowania rozwojowe. Szkolenie nie będzie satysfakcjonujące dla uczestnika, jeżeli będzie zmuszony uczyć się zagadnień które dobrze opanował. Z drugiej strony, jeżeli ustawimy poprzeczkę zbyt wysoko, trudności ze sprostaniem wyzwaniu będą powodować u niego frustrację.

Dobrze dobrana treść szkolenia nie jest ani za łatwa, ani za trudna. Powinna stanowić wyzwanie, ale takie, z którym uczestnik jest wstanie sobie poradzić budując tym samym poczucie własnej wartości i podwyższając samoocenę. Jeżeli do tak skonstruowanego programu rozwojowego dołożymy różnorodność aktywności oraz multisensoryczność przekazu, otrzymamy produkt o nieocenionej wartości i niepowtarzalnym charakterze.

System Skillgen pozwala realizować zagadnienie personalizacji na różnych poziomach programu rozwojowego.

Personalizacja celów rozwojowych

Każda decyzja użytkownika jest przekazywana do Systemu Skillgen i następnie analizowana. Gdy System zbierze odpowiednią ilość informacji, może podjąć decyzję o wyznaczeniu indywidualnych celów rozwojowych dla użytkownika zlecenia rozwojowego. Niezwykłą cechą Systemu Skillgen jest to, że dla każdego użytkownika ustalone cele rozwojowe mogą być różne – dostosowane do ich potrzeb.

HR-06

Cele rozwojowe mogą dotyczyć kompetencji i zachowań użytkownika, jego wiedzy i umiejętności wyrażonych kryteriami oraz zmiennych psychologicznych. Takie dostosowanie programu rozwojowego jest unikalną cechą połączenia najlepszych doświadczeń sal szkoleniowych z potencjałem nowoczesnej technologii.

Personalizacja aktywności w procesie

Ze względu na wyniki użytkownika proces rozwojowy może dostosowywać się do jego potrzeb i mieć różny przebieg, tak samo jak ze względu na decyzje użytkownika gra symulacyjna w Systemie Skillgen może mieć różny przebieg fabularny. Jedną z najlepszych cech Systemu Skillgen jest możliwość dostosowania kolejności przebiegu procesu rozwojowego oraz jego zawartości do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

2-2_potega_personalizacji

Kolejne moduły szkoleniowe mogą być automatycznie dobierane ze względu na wartość kompetencji użytkownika, czy wartość poszczególnych wskaźników zachowań świadczących o posiadanej kompetencji – zgodnie z metodyką Assessment Center i międzynarodowymi standardami oceny kwalifikacji pracowniczych. Matryca kompetencji zastosowana w Systemie Skillgen posiada 15 kompetencji oraz prawie 100 wskaźników zachowań.

Składową posiadanych kompetencji są wiedza i umiejętności, których ćwiczenie również może być elementem personalizacji procesu szkoleniowego. Wiedza i umiejętności w Systemie Skillgen wyrażone są kryteriami – zgodnie z międzynarodowymi standardami NQF.

Ale to nie wszystko! Personalizacja może dokonywać się również ze względu na zmienne psychologiczne, płeć, wiek, czy zdobyte odznaki fabularne. Wszystko to składa się na unikalne możliwości i niepowtarzalny potencjał Systemu Skillgen.

Personalizacja poziomu trudności

Nie tylko kryteria kompetencyjne, merytoryczne, czy osobowościowe mogą być przedmiotem personalizacji. Istotą zarządzania tymi zmiennymi jest dostosowanie poziomu trudności aktywowanych modułów do aktualnego stanu wiedzy o użytkowniku w Systemie.

Jeśli System oceni, że użytkownik dobrze radzi sobie na poziomie podstawowym, udostępni mu moduły o zwiększonym stopniu trudności. Jeśli i w tym wypadku użytkownik osiąga satysfakcjonujące wyniki, system aktywuje moduły, które stawiają użytkownika w sytuacji realizacji zadań poza strefą jego komfortu, czyli w sytuacjach nietypowych, pod presją czasu, w wysokim stresie lub we współpracy z trudnymi osobowościami.

Potencjał personalizacji treści w Systemie Skillgen ma na celu stworzenia unikalnych programów rozwojowych efektywnie wykorzystujących najlepsze cechy sal szkoleniowych i potencjał nowoczesnej technologii. Nigdy wcześniej programy rozwojowe nie miały tak dużych możliwości generowania trwałości efektów szkoleniowych.