Programy rozwojowe

Kluczem jest różnorodność

Silna konkurencja na rynku szkoleniowym wymusza nieustanną optymalizację kosztów i zmianę podejścia do procesów szkoleniowych. Coraz częściej zaczyna się mówić nie tyle o szkoleniach, ale o programach rozwojowych. Istotną cechą projektowania procesów rozwojowych staje się różnorodność aktywności oraz multisensoryczność przekazu.

2-1_kluczem_jest_roznorodnosc

Do procesów szkoleniowych tradycyjnie odbywających się na sali szkoleniowej dodaje się inne formy aktywności jak warsztaty, spotkania, gry planszowe, filmy, coaching, czy gry i moduły e-learningowe. Różnorodność aktywności w ramach programu rozwojowego powoduje znaczne podwyższenie jego atrakcyjności w oczach klientów i staje się istotnym elementem gry konkurencyjnej.

Dowiedz się więcej

Potęga personalizacji

Wykorzystanie nowoczesnej technologii w procesach szkoleniowych daje zupełnie nową perspektywę personalizacji procesów rozwojowych. To, co dotychczas było trudne do zrealizowania w warunkach sali szkoleniowej, stało się mocną stroną nowoczesnych technologii informatycznych. bardzo trudno jest na sali szkoleniowej indywidualizować przekaz wiedzy do poszczególnych uczestników, jeśli trener zajmie się jednym uczestnikiem, to pozostali na tym nie skorzystają i będą się nudzić. Wszystko co może zrobić to spersonalizować swój przekaz do średniej grypy. Nowoczesna technologia przesuwa granice personalizacji oraz umożliwia, to co dotychczas było nieosiągalne.

2-2_potega_personalizacji

Podstawą możliwego zakresu personalizacji jest zbieranie szczegółowych danych o użytkowniku. Im więcej danych System zbierze, tym większe możliwości to daje. Personalizacja może odbywać się na poziomie: ustalania indywidualnych celów rozwojowych, przebiegu procesu rozwojowego, czy doboru poziomu trudności elementów procesu.

Stwarza to szanse, które dotychczas nie były dostępne w procesach szkoleniowych podwyższając ich jakość, wartość, a przede wszystkim efekty dla uczestnika.

Dowiedz się więcej

Różne potrzeby, różne produkty

Unikalność rozwiązań Systemu Skillgen pozwala na realizację szeregu koncepcji produktowych, strategii szkoleniowych, czy formuł produktów uwzględniających zarówno zasoby danej organizacji, zasoby firm szkoleniowych jak i produkty gotowe dostępne w Systemie Skillgen. Jednym zarządzalnym procesie jesteśmy w stanie umieścić różnorodne elementy realizowane na salach szkoleniowych, w domu, czy w przestrzeni wirtualnej oraz ustawić między nimi powiązania realizujące cele metodyczne i szkoleniowe.

2-4_rozni-ludzie-rozne-potrzeby

Taka różnorodność jest niepowtarzalną szansą na stworzenie unikalnych produktów szkoleniowych wyróżniających się na rynku. Każdy z gotowych produktów dostępnych w ramach Systemu Skillgen jesteśmy w stanie zmodyfikować, tak aby realizował on specyficzną dla danej organizacji matrycę kompetencji, dostosować przedstawianą sytuację biznesową do innych realiów, czy zmienić poziom trudności gry symulacyjnej. W ten sposób powstają produkty dedykowane.

Dowiedz się więcej

Automatycznie generowane raporty

Coraz częściej rynek wymaga od organizatorów szkoleń jasnego potwierdzenia efektów ich pracy. Pracodawcy chcą również mieć poczucie dobrze wydanych pieniędzy. W tym celu stworzyliśmy unikalny system automatycznie generowanych raportów precyzyjne uwzględniających zagadnienia realizowane podczas procesów szkoleniowych.

automatycznie_generowane_raporty

Poszczególne produkty – w zależności od swojego typu – posiadają swoje raporty dostosowane do zakresu tematycznego, merytorycznego, czy liczby wymiarów Indywidualnego Profilu 3d użytkownika.

Mogą one dotyczyć:

  • kompetencji i zachowań,
  • wiedzy i umiejętności,
  • zmiennych psychologicznych,
  • sytuacji problemowych,
  • schematów komunikacyjnych,
  • procesów organizacyjnych.

System Skillgen uwzględnia różne potrzeby informacyjne wszystkich członków procesu procesu szkoleniowego: użytkownika indywidualnego, pracownika HR oraz Managera. Dlatego stworzyliśmy szereg rodzajów raportów dostosowanych do specyficznych potrzeb każdego z tych użytkowników.

Dowiedz się więcej

Biblioteka gotowych produktów rozwojowych

Możemy stworzyć dla Ciebie dowolny proces szkoleniowy. Może on być realizowany jako szkolenie otwarte, zamknięte, online lub offline. Realizując Twój idealny proces szkoleniowy możemy skorzystać z biblioteki gotowych modułów e-learning w postaci gier symulacyjnych lub stworzyć dla Ciebie produkty dedykowane. Możemy też zrobić jedno i drugie – w jednym procesie wykorzystać gotowe produkty, a dla realizacji specyficznych potrzeb stworzyć produkty dedykowane.

Każdy z biblioteki produktów gotowych składających się na System Skillgen zrealizowany jest w najwyższych standardach merytorycznych, metodycznych i technicznych. Zrealizowaliśmy je w oparciu o nowoczesną formułę immersive learning – każdy z nich posiada angażująca fabułę opartą na realnej biznesowej sytuacji problemowej, a użytkownik wciela się w jedna z postaci stając się aktywnym uczestnikiem rozgrywki, a nie biernym słuchaczem multimedialnej prezentacji.

Dowiedz się więcej