Rodzaje raportów

Raport z oceny

raport-ind-ac

Raport tego typu generowany jest po ukończeniu produktów o charakterze rekrutacyjnym, oceny okresowej, czy rekrutacji wewnętrznych i ma na celu przedstawienie wyników zbadanych parametrów wchodzących w skład stworzonego profilu kompetencyjnego.

Unikalną cechą raportu oceny w Systemie Skillgen jest możliwość umieszczenia w jednym raporcie wszystkich wymiarów składających się na Indywidualny Profil 3D użytkownika:

  • Kompetencji i zachowań – zgodnie z metodyką Assessment Center
  • Wiedzy i umiejętności – zgodnie z międzynarodowymi kryteriami merytorycznymi
  • Zmiennych psychologicznych – zgodnie z uznanymi teoriami psychologicznymi

Jedną z najbardziej wartościowych cech takiego podejścia jest możliwość pokazania korelacji miedzy wspomnianymi trzema wymiarami Indywidualnego Profilu 3D – w jaki sposób wpływają na siebie wzajemnie i od czego jest to uzależnione.

Zobacz strukturę tego raportu

 

Raport ze szkolenia

dc-banner-full

Raport tego typu generowany jest po ukończeniu szkolenia lub programu rozwojowego i ma na celu podsumowanie wyników pracy użytkownika indywidualnego.

Każdy z uczestników grupy szkoleniowej otrzymuje swój własny raport zawierający odniesienie do realizacji:

  • indywidualnych celów rozwojowych,
  • kryteriów merytorycznych będących przedmiotem szkolenia.

Raport tego typu może stanowić doskonałą ewaluację wyników procesu szkoleniowego zawierającego aktywności realizowane na salach szkoleniowych oraz w przestrzeni wirtualnej.

Unikalną cechą technologii Skillgen jest systemowe wsparcie dla programów rozwojowych realizowanych w formule łączonej (blended).

Zobacz strukturę tego raportu

 

Raport z realizacji procesu

raport-challenge

Raport tego typu generowany jest po ukończeniu pojedynczego modułu gry i ma na celu podsumowanie realizacji sytuacji problemowej stanowiącej dla użytkownika wyzwanie.

Pokazuje on realizowany przez użytkownika schemat komunikacyjny, czy proces oraz poszczególne próby jego realizacji z uwzględnieniem parametrów stanowiących cel produktu.

Unikalną cechą technologii Systemu Skillgen jest możliwość pokazania ilości błędów popełnionych na poszczególnych etapach procesu rozwiązywania sytuacji problemowej.

Zobacz strukturę tego raportu

 

Raport dla Managera

challenge

Raport tego typu generowany jest po przejściu procesu szkoleniowego przez całą grupę szkoleniową i ma na celu prezentację uśrednionych wyników pracy całej grupy. Pozwala on zidentyfikować mocne i słabe strony grupy szkoleniowej z podziałem na poszczególne wymiary Profilu 3d.

Został on przygotowany w taki sposób, aby trener, HR manager, czy organizator szklenia, mógł w prosty sposób podsumować wyniki przeprowadzonego procesu szkoleniowego.

Unikalną cechą technologii Systemu Skillgen jest możliwość pokazania rankingu użytkowników z podziałem na znajdujących się powyżej i poniżej średniej grupy.